Menüsü

Gizlilik Politikası

 1. Çerez Politikası​
  1. eSky.pl S.A., şirketidir ve şirketin genel merkezi Katowice (40-265), at ul. Murckowska 14A adresindedir, Katowice'de Katowice-Wschód Bölge Mahkemesinde kaydı tutulmaktadır, Ulusal Mahkeme Sicili 8. Ticaret Bölümü, KRS 0000383663, vergi numarası: 948-19-87-199, şirket sermayesi: PLN 1 060 877,50, bundan böyle Operatör olarak bahsedilmiş olan şirket; web sayfa Kullanıcılarına, hakkındaki bilgilere erişim konusunda seçim hakkını  garanti etmektedir. Operatör, web sayfalarında çerez ve konum belirleme teknolojilerini kullandığını bildirmektedir.
  2. Çerez dosyaları, www sunucusundan gönderilen ve kullanıcı tarafında kaydedilen küçük metin bilgileridir. Öntanımlı çerez parametreleri, içindeki bilgilerin, sadece onları oluşturan sunucu tarafından okunmasına izin verir.
  3. Çerez dosyaları, Kullanıcının Web Sayfayı kullanması ile ilgili bilgilerin toplanması için kullanılır. Çerez dosyaları aşağıdaki gibi işlemlerin gerçekleşmesini sağlar:
   1. oturum açıldıktan sonra Kullanıcının oturumunun korunması; sayesinde Kullanıcı, Web Sayfanın her alt sayfasında kullanıcı adını ve şifresini girmek zorunda değildir;
   2. Web Sayfasının alt sayfalarının içeriğinin Kullanıcının tercihlerine uyarlanması ve İnternet sayfalarının kullanımının optimizasyonu; bu dosyalar özellikle Kullanıcının cihazının tanınmasını ve İnternet sayfasının Kullanıcının ihtiyaçlarına ve kullandığı cihaza uygun olarak görüntülenmesini sağlar;
   3. Kullanıcıların Web Sayfayı kullanma şekli konusundaki anonim, toplu istatistik bilgilerinin toplanması. Yukarıdaki işlemler, Web Sayfasının yapısını ve içeriğini Kullanıcıların beklentilerine uygun olarak geliştirilmesini sağlar.
  4. Web Sayfa, iki ana çerez dosyası tipi kullanmaktadır: "oturum çerezleri" (session cookies) ve "kalıcı çerezler" (persistent cookies). "Oturum çerezleri", Kullanıcının son cihazında oturum kapanana, Kullanıcı İnternet sayfasından çıkana veya yazılım (İnternet tarayıcısı) kapanana kadar depolanan, geçici dosyalardır. "Kalıcı çerez" dosyaları, çerez dosyaları parametrelerinde belirli bir süre boyunca veya Kullanıcı tarafından silinene kadar Kullanıcının son cihazında depolanır.
  5. eSky.pl S.A., Web Sayfa işlemleri kapsamında, dış birimlerin, ortakların ve reklam verenlerin mekanizmalarını da kullanır; bunlar özellikle Facebook ve Google sosyal fonksiyonlarıdır; dolaysıyla Kullanıcının son cihazında bu birimlerin çerez dosyaları kaydedilir.
  6. İnternet sayfalarını taramak için kullanılan yazılımın (İnternet tarayıcısının) çerez dosyalarının öntanımlı seçeneği olarak son cihazda depolanmasına izin vermesi durumunda, Kullanıcılar, kullandığı tarayıcının seçeneklerinde çerez dosyaların tercihlerini değiştirebilir (bu kural tüm çerez tipleri için geçerlidir) veya çerez dosyalarını cihazlarından silebilir. Konum belirleme hizmeti ile ilgili, Kullanıcı, tarayıcının ayarlarını kabul ederek direkt olarak bu hizmeti kabul etmektedir.
  7. Çerez dosyalarının kullanımının kısıtlanması, Web Sayfasının alt sayfalarında mevcut olan bazı fonksiyonları etkileyebilir veya kullanımını engelleyebilir.
  8. Çerez dosyaları hiçbir zaman Kullanıcıların kişisel bilgilerini içermez.
  9. Çerez dosyaları şeklinde depolanan bilgiler veya onlara erişim, Kullanıcının son cihazında ve bu cihazın yazılımında konfigürasyon değişikliklerine neden olmaz.
 2. Kişisel Bilgi Koruma Politikası​

  1. Aşağıdaki metinde ("Kişiel Bilgi Koruma Politikası", bundan böyle: "KBK Politikası"), eSky.pl S.A. şirketinin (bundan böyle: Veri Yöneticisinin), kişisel bilgilerinizin hangi amaçla ve ne kadar süre için kullanılacağı belirtilmektedir. Hangi kişilerin kişisel bilgilerinize erişebildiğini ve kişisel bilgilerinizin işlenmesinden dolayı hangi haklardan faydalanabildiğinizi öğreneceksiniz. Hazırlanmış olan Politik, yeni veri işlemesi gereklerini kullanma zorunluluğundan dolaysız olarak kaynaklanmaktadır. Bu gereksinimler, AB kişisel bilgi koruma mevzuatından, yani 2016/679 nolu GVKY Yönetmeliğinden (bundan böyle: Yönetmelik) kaynaklanmaktadır.
  2. KBK Politikası, çerez dosyalarını kullanım şartlarını da düzenleyen eSky.pl S.A. Gizlilik Politikasının bir kısmıdır.
  3. Kişisel Bilgi Koruma Politikası, hem İnternet Sayfası ve mobil uygulama hem de Çağrı Merkezi tarafından toplanan bilgileri toplar.
  4. 4. Aşağıda belirtilmiş olan amaçlar ile işlenen kişisel bilgilerinizin yöneticisi, merkezi Katowice'da olan eSky.pl S.A. şirketidir. Adres:

   Murckowska 14a,

   e-mail: iod@esky.com

  5. Bilgi yöneticisi, Bilgi Koruma Gözetimcisi'ni tayin etmiştir (bundan böyle: Gözetimci). Kullanabildiğiniz haklar konusundaki şüpheler dahil kişisel bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili bütün hususlarda Gözetimci ile iletişime geçebilirsiniz. AB mevzuatı veya yerli mevzuat uyarınca, Gözetimci, kendi görevi konusunda gizlilik kuralına uymak zorundadır.

   Bilgi Koruma Gözetimcisi: Grzegorz Gawin

   e-mail: iod@esky.com

  6. Gözetimcinin görevleri aşağıdaki gibidir:
   1. Bilgi Yöneticisine ve kişisel bilgilerini işleten personele, bu Yönetmenlik ve bilgi koruma konusundaki diğer AB ve Üye ülkelerinin mevzuatı uyarınca üstlenmek zorunda kaldıkları görevleri bildirmek ve bu konuda danışmanlık hizmetlerini sağlamak;
   2. GVKY'nin, diğer AB veya üye ülkelerinin bilgi koruma mevzuatının ya da bilgi Yöneticisinin veya işleten birimin politikalarının uygulandığını izlemek; bunun dahilinde görev paylaşımı, bilinci yükselten faaliyetler, işletme faaliyetlerine katılan personelin eğitimleri ve ilgili denetimler;
   3. talep üzerine bilgi korumasının sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili talimatları vermek ve bilgi korumasının uygulanma şeklini izlemek;
   4. denetim organı ile ortak çalışmak;
   5. madde 36'da bahsedilmiş olan istişare dahil işleme ile ilgili hususlarda denetim organı için iletişim noktası fonksiyonunu yerine getirmek ve gerekli durumlarda tüm başka konular ile ilgili istişare düzenlemek.
  7. Bilgi Yöneticisi, kişisel bilgilerinizin, sadece belli, açık ve yasal dayanağı olan amaçlar ile işleneceğini ve bu amaçlara aykırı olarak işlenmeyeceğini vadetmektedir. Veri işlemesinin amacı, kişisel bilgilerinizin işletmemizin sebebidir. Eğer bilgi Yöneticisi kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilenlerden başka bir amaç ile işletmek isterse, bu yeni amaç konusunda ayrı olarak bildirileceksiniz. Bilgi işleme amaçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.​
   Amaç Açıklama Yasal dayanak​ İşletme süresi (bilgilerinizin silineceği tarih)
   Web sayfasında tüzüğe uygun olarak hesabın oluşturulması (bundan böyle: Tüzük). Bu durumda, www.esky.com.tr web sayfasında hesap oluşturabilmeniz ve örneğin bilgi doğruluğunun kontrolü veya yapılan işlemlerin izlenmesi için sayfayı kullanabilmeniz için gerekli kapsamda verilerin işlenmesi söz konusudur. Hesap oluşturma işlemi otomatiktir. Hesap oluşturma ile ilgili sorunların meydana gelmesi durumunda Çağrı Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz. Her kullanıcının, ön onay gerekmeden, hesap oluşturma hakkı vardır.

   GVKY madde 6, fıkra 1, paragraf b)

   ve GVKY madde 22, fıkra 2, paragraf a)
   Hesap hizmetinin sağlandığı süre boyunca. Eğer web sayfasında hesap oluşturulmazsa ya da silinirse, veriler arşivlenip, soruşturma, savunma veya karşılıklı taleplerin anlaşılması durumları hariç kullanılmayacaktır.
   Tüzüğe uygun olarak hizmet sağlama sözleşmesinin yapılması.

   İster www.esky.com.tr web sitesinde hesaba sahip olan, ister hesaba sahip olmayan bir kullanıcı olarak, Tüzüğe uygun olarak bir hizmetin siparişini verebilirsiniz, örneğin bir biletin veya otelin rezervasyonunu yaptırabilirsiniz. Hizmet sipariş işlemi esnasında toplanan bilgiler, örneğin hava yollarına veya diğer hizmet verenlere iletilerek, hizmetin tamamlanması için işlenecektir.

   Sözleşme, bilgi Yöneticisi'nin Çağrı Merkezi aracılığıyla da yapılabilir.

   Sözleşme otomatik olarak düzenlenir.

   Her kullanıcının, ön onay gerekmeden, sözleşme yapma hakkı vardır. 
    

   GVKY madde 6 fıkra 1 paragraf b) ve GVKY madde 22 fıkra 2 paragraf a)

   Hesap hizmetinin sağlandığı süre boyunca ve karşılıklı taleplerin zaman aşımına uğradığı tarihe kadar. Eğer sözleşme Tüzüğe uygun olarak yapılmazsa ve hizmet sağlanmazsa veya hizmetin sağlandığı süre geçtikten sonra, veriler arşivlenip, soruşturma, savunma veya karşılıklı taleplerin anlaşılması durumları hariç kullanılmayacaktır.
   Tüzüğe uygun olarak hizmet sağlama sözleşmesinin yerine getirilmesi.

   İster www.esky.com.tr web sitesinde hesaba sahip olan, ister hesaba sahip olmayan bir kullanıcı olarak, Tüzüğe uygun olarak bir hizmetin siparişini verebilirsiniz, örneğin bir biletin veya otelin rezervasyonunu yaptırabilirsiniz. Hizmet sipariş işlemi esnasında toplanan bilgiler, örneğin hava yollarına veya diğer hizmet verenlere iletilerek, sözleşmenin yerine getirilmesi için işlenecektir.

   Hizmet sipariş işlemi esnasında ek seçenekleri de (Tüzüğe uygun olarak) seçebilirsiniz. Eğer ek seçenekleri seçerseniz, bilgileriniz, ek hizmetin sağlanması için de kullanılacaktır.

   Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlanan hizmetler hariç sözleşme otomatik olarak yerine getirilir.

   Her kullanıcının, ön onay gerekmeden, hizmetten faydalanma hakkı vardır.

   GVKY madde 6 fıkra 1 paragraf b) ve GVKY madde 22 fıkra 2 paragraf a) Hesap hizmetinin sağlandığı süre boyunca ve karşılıklı taleplerin zaman aşımına uğradığı tarihe kadar. Eğer sözleşme Tüzüğe uygun olarak yapılmazsa ve hizmet sağlanmazsa veya hizmetin sağladığı süre geçtikten sonra, veriler arşivlenip, soruşturma, savunma veya karşılıklı taleplerin anlaşılması durumları hariç kullanılmayacaktır.
   eSky hizmet pazarlamasının yerine getirilmesi için.. Eğer pazarlama e-mail gönderilerek yerine getirilirse, ek izin vermenizi rica edeceğiz – detaylar aşağıda verilmiştir. Bu durumda, hesap aracılığıyla veya işlem ya da hizmetin sağlanması esnasında ve süresinde toplanmış olan bilgiler kullanılacaktır. Belirtilmiş olan amaç, profilleme işlemine dayanarak kişiselleştirilmiş bir reklam görüntülenerek de yerine getirilebilir. GVKY'e göre profilleme, kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde otomatik olarak işlenmesini ifade eder; bunun dahilinde gerçek kişinin bazın kişisel hususlarını değerlendirmek için, özellikle bu gerçek kişinin çalışmasının sonuçları ile ilgili bazı hususların, bu kişinin ekonomik durumunun, sağlığının, kişisel tercihlerinin, ilgi alanlarının, güvenilirliğinin, davranışının, konumunun veya hareketlerinin analizini veya tahminini yapmak için kişisel bilgilerin kullanılması kapsanmaktadır; GVKY madde 6, fıkra 1, paragraf f) İtiraz yapılana kadar ve yapıldıktan sonra sadece taleplerden savunmak amacı ile (kişisel haklarının ihlaline dayanan taleplerin zaman aşımı süresi boyunca).
   Tüzüğe uygun olarak hizmet sağlama sözleşmesinin yapılması ile ilgili vergiler gibi yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile. Söz konusu, Polonya mevzuatı uyarınca Yöneticinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir. GVKY madde 6, fıkra 1, paragraf c) Vergiler gibi yasal yükümlülüklerin zaman aşımına uğrayacağı tarihe kadar.
   Web Sayfasının güvenliğini sağlamak amacı ile. Söz konusu, yetkili olmayan kişilerin elektronik iletişim ağına katılmasının ve zararlı kodların yayılmasının önlenmesi, "hizmet reddi" gibi saldırılar ile mücadele ve bilgisayar ve elektronik iletişim sistemlerinin arızalarının önlenmesidir.

   GVKY madde 6, fıkra 1, paragraf f)

   Etkili itiraz yapılana kadar (bkz. aşağıdaki madde) veya web sayfasındaki güvenlik kurallarının ihlali gibi konudaki karşılıklı talepler zaman aşımına uğrayana kadar -> meydana gelen ilk duruma göre uygulanır.

   Finansal dâhil istatistik analiz yapmak amacı ile; bu analizin sonuçları, Yönetici tarafından sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi için kullanılacaktır.

   .
   Analiz "manuel" olarak yapılır. Analiz amacı, bilgi Yöneticinin haklarını savunmak için, sözleşme ihlal edilerek (ödeme yapılmadan) yapılan işlemlerin tespit edilmesidir. GVKY madde 6, fıkra 1, paragraf f) Etkili itiraz yapılana kadar veya web sayfasındaki güvenlik kurallarının ihlali gibi konudaki karşılıklı talepler zaman aşımına uğrayana kadar -> meydana gelen ilk duruma göre uygulanır.
   Haber bültenini göndermek için.

   Bu durumda, e-mail adresi ve ilaveten izin vermenizi rica edeceğiz. Bu durumda, hesap aracılığıyla veya işlem ya da hizmetin sağlanması esnasında ve süresinde toplanmış olan bilgiler kullanılacaktır. Belirtilmiş olan amaç, profilleme işlemine dayanarak kişiselleştirilmiş bir reklam görüntülenerek de yerine getirilebilir. GVKY'e göre profilleme, kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde otomatik olarak işlenmesini ifade eder; bunun dahilinde gerçek kişinin bazı kişisel hususlarını değerlendirmek için, özellikle bu gerçek kişinin çalışmasının sonuçları ile ilgili bazı hususların, bu kişinin ekonomik durumunun, sağlığının, kişisel tercihlerinin, ilgi alanlarının, güvenilirliğinin, davranışının, konumunun veya hareketlerinin analizini veya tahminini yapmak için kişisel bilgilerin kullanılması kapsanmaktadır;

   GVKY madde 6, fıkra 1, paragraf a)

   İzin iptal edilene kadar ve edildikten sonra sadece taleplerden savunmak amacı ile (kişisel haklarının ihlaline dayanan taleplerin zaman aşımına uğradığı süre içinde).
   "Fiyat uyarılarını" göndermek için

   Bu durumda, e-mail adresi ve ilaveten izin vermenizi rica edeceğiz. Bu durumda, hesap aracılığıyla veya işlem ya da hizmetin sağlanması esnasında ve süresinde toplanmış olan bilgiler kullanılacaktır. Belirtilmiş olan amaç, profilleme işlemine dayanılarak kişiselleştirilmiş bir reklam görüntülenerek de yerine getirilebilir. GVKY'e göre profilleme, kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde otomatik olarak işlenmesini ifade eder; bunun dâhilinde gerçek kişinin bazı kişisel hususlarını değerlendirmek için, özellikle bu gerçek kişinin çalışmasının sonuçları ile ilgili bazı hususların, bu kişinin ekonomik durumunun, sağlığının, kişisel tercihlerinin, ilgi alanlarının, güvenilirliğinin, davranışının, konumunun veya hareketlerinin analizini veya tahminini yapmak için kişisel bilgilerin kullanılması kapsanmaktadır;

   GVKY madde 6, fıkra 1, paragraf a)

   İzin iptal edilene kadar ve edildikten sonra sadece taleplerden savunmak amacı ile (kişisel haklarının ihlaline dayanan taleplerin zaman aşımına uğradığı süre içinde).
   Web push mesajlarını görüntülemek için.

   Bu durumda ayrı olarak izin vermenizi rica edeceğiz. Web push fonksiyonu kapsamında, tarayıcının adresinde, kullanıcının web push mesajlarını almaya izin verir mi diye bir soru çıkar. Kullanıcı bu mesajları kabul edebilir veya engelleyebilir. Mesaj metni tarayıcı tarafından oluşturulup, müdahale edilemez.

   GVKY madde 6, fıkra 1, paragraf a) İzin iptal edilene kadar ve edildikten sonra sadece taleplerden savunmak amacı ile (kişisel haklarının ihlaline dayanan taleplerin zaman aşımına uğradığı süre içinde).
   Kişiselleştirilmiş bir reklam görüntülemek için konum belirlemek amacı ile.

   Bu durumda ayrı olarak izin vermenizi rica edeceğiz.

   GVKY madde 6, fıkra 1, paragraf a) İzin iptal edilene kadar ve edildikten sonra sadece taleplerden savunmak amacı ile (kişisel haklarının ihlaline dayanan taleplerin zaman aşımına uğradığı süre içinde).
   GVKY'te belirtilmiş olan hakların korunması ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi için.

   Bu durumda bilgiler, sadece talep sahibinin kimliğini tespit etmek ve doğrulamak için gerekli kapsamda işlenecektir.

   GVKY madde 6, fıkra 1, paragraf c) Taleplerin zaman aşımı süresi boyunca kişisel haklarının ihlaline dayanan taleplerden korunmak amacı ile. 

   Aşağıdaki hususlara dayanan talepler yapmak, anlaşmak veya onlardan korunmak amacı ile:

   - hizmetin Tüzüğe uygun olarak sağlanması (bunun kapsamında şikâyetin değerlendirilmesi);

   - GVKY hükümlerinden kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesi (mevzuata uygunluğunu ispat etmek için).

   Bu durumda bilgiler, sadece talepler yapmak, anlaşmak veya onlardan korunmak için gerekli kapsamda işlenecektir.

   GVKY madde 6, fıkra 1, paragraf f) Hem bilgi Yöneticisi ile ilgili, hem de bilgi Yöneticisine ait taleplerin zaman aşımı süresi boyunca.
   Yönetici ile sözleşme yapılması Sözleşme imzalanması sonucu bir çalışan / iş arkadaşı / yönetim kurulu üyesiyseniz, ad, soyadı, iletişim bilgileri, pozisyon, sipariş verisi siparişin gerçekleştirilmesi amacıyla ve bunun yanı sıra vergi amaçları ve iddiaları güvence altına almak için bilgileriniz işlenecektir. Bilgiler, Gizlilik Politikasında belirtilen haklar dahilinde korunmaktadır.
   Bilgilerin doğruluğunu ve sunulan hizmetlerin kalitesini doğrulamak için çalışanlar ile yapılan iş görüşmeleri/toplantıları kaydedilebilir.
   6.Makale bölüm 1 b) c) ve f) GDPR Hizmet sunum süresi ve karşılıklı taleplerin sınırlandırılmasına kadar, sözleşmenin imzalanmaması ve hizmetin Yönetmeliğe uygun olarak sunulmaması veya hizmetin tamamlanmasından sonra, veriler arşivlenmeli ve karşılıklı taleplerin araştırılması, savunulması veya tesis edilmesi amacı dışında kullanılmamalıdır.
  8. Eğer kişisel bilgileriniz kabul üzerine saklanırsa kabulünüzü istediğiniz an iptal edebilirsiniz. Kabulünüzü, bilgi Yöneticisinin merkezinde veya www.esky.com.tr web sayfasında bulunan form aracılığıyla iptal edebilirsiniz (bölüm: İletişim). Kabulünüzün iptali, iptal tarihine kadarki bilgi işlenmesinin mevzuata uygunluğunu etkilemez. Kabulün iptali durumunda bilgi Yöneticisi, bilgi işletme hakkına hala sahip olup olmadığını değerlendirecektir. Bu durumda ilerideki bilgiler, sadece (örneğin kabul iptali hakkının yerine getirildiğini ispat ederek) taleplerden korunmak için ve sadece bu amaç için gerekli kapsamda işlenecektir.
  9. Kişisel bilgilerin, GVKY madde 6 fıkra 1 paragraf f) uyarınca işlenmesinin her seferinde, yani bilgi Yöneticisinin gerekçelendirilmiş menfaatinin meydana gelmesi durumunda, istediğiniz anda, özel bir durumdan kaynaklanan sebeplerden dolayı bilgi işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Eğer yönetici, ilgili kişinin haklarından ve özgürlüklerinden daha üstün, geçerli ve yasal bilgi işletme dayanağını veya taleplerin anlaşmasının, karşılanmasının veya savunmasının dayanağını ispat etmezse, itiraz edildikten sonra kişisel bilgiler işlenemeyecektir.

   Önemli olan, GVKY madde 6 fıkra 1 paragraf f) uyarınca eSky hizmet pazarlama amacıyla kişisel bilgilerin işlenmesi durumunda (bkz. yukarıdaki maddeler), itirazın sebebinin özel bir durum olmasına gerek yoktur. İtiraz yapıldıktan sonra ise Yönetici, GVKY madde 6 fıkra 1 paragraf f) uyarınca eSky hizmet pazarlama amacıyla kişisel bilgileri ilgili kapsamda işletemeyecektir.

   İtiraz, bilgi Yöneticisinin merkezinde veya www.esky.com.tr web sayfasında bulunan form aracılığıyla yapılabilir (bölüm: İletişim).
  10. Kabulü iptal etme ve itiraz hakkınız dışında, bilgilere erişim hakkınız da bulunmaktadır; bunun kapsamında bilgi suretlerini alma, bilgi aktarma, bilgi düzeltme ve silme, işletmeyi sınırlama ve yasal sonuçlar doğan ve profilleme dahil otomatik işlemeye veya benzer bir işleme dayanan karara tabi olmama hakkınız vardır.
   Belirtilmiş olan haklarınızı, bilgi Yöneticisinin merkezinde veya www.esky.com.tr web sayfasında bulunan form aracılığıyla yerine getirebilirsiniz (bölüm: İletişm).
   Hesabınızda oturum açarak da bilgileri düzeltebilirsiniz.
   İstediğiniz anda Tüzüğe uygun olarak Kullanıcı Alanı'nda oturum açarak hesabınızı silebilirsiniz. Bunu bilgi Yöneticisinin merkezinde veya www.esky.com.tr web sayfasında bulunan form aracılığıyla da yapabilirsiniz (bölüm: İletişim).
  11. Kişisel bilgileri doğrudan sizden (hesap aracılığıyla, işlem esnasında vs.) alacağız. Başka kaynaklardan alınan bilgiler sadece hizmet sağlamak amacıyla kullanılabilir. Söz konusu, sipariş verdiğiniz hizmeti yerine getiren kişilerdir (hava yolları, oteller vs.). Bilgi kapsamı, sadece siparişin ödendiğini doğrulayan bilgilerdir.
  12. Bilgilerin verilmesi her zaman serbest, fakat yukarıdaki amaçlar için gereklidir.
  13. Tüzüğe uygun olarak sağlanan hizmetin yerine getirilmesi için işlenen kişisel bilgiler, hava yolları, oteller, sigorta şirketleri, para transferi aracılık şirketleri, GDS (Global Distribution System) şirketleri gibi kullanıcı tarafından seçilmiş hizmeti gerçekleştiren kişilere ve alt yüklenicilerine aktarılır. Bilgi işlenmesinin amacına bakmaksızın, sadece bilgi Yöneticisinin yetkili personeli ve bilgi işlenmesi ile ilgili sözleşmelerin yapıldığı alt yüklenicileri kişisel bilgilerinize erişebilecektir (detayları öğrenmek için Bilgi Koruma Gözetimcisi ile irtibata geçin).
 3. GİZLİLİK POLİTİKASI – VERİLERİN DİĞER HİZMET SAĞLAYICILAR TARAFINDAN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURALLAR

  1. Sosyal medya. Bu web sayfasında, aşağıdaki hizmet sağlayıcılara ait sosyal medya eklentileri kullanılmaktadır:
   1. Facebook, Instagram (sahibi: merkezi 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, A.B.D. adresinde bulunan Facebook Inc.,) - https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT
   2. YouTube (merkezi 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, A.B.D. adresinde bulunan YouTube LLC) - https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=tr&ref_topic=6151248
   3. Twitter (sahibi: merkezi, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, A.B.D. adresinde bulunan Twitter Inc.,) - https://twitter.com/en/privacy
   4. LinkedIn (merkezi 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, A.B.D. adresinde bulunan LinkedIn Corporation,) - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   5. Pinterest (sahibi: merkezi 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, A.B.D. adresinde bulunan Pinterest Inc.) - https://about.pinterest.com/tr/privacy-policy
    
   • Bu eklentiler, standart olarak, kullanıcıdan veri toplar ve bunları ilgili hizmet sağlayıcıya ait olan sunucuya gönderir. Sembole tıklandığında eklenti etkinleştirilmiş ve verilerin ilgili hizmet sağlayıcıya gönderilmesine izin verilmiş olur. Eklenti kullanımına ilişkin yasal dayanak: RODO (AB Genel Veri Koruma Düzenlemesi’nin (EU GDPR) Lehçe kısaltması) Madde: 6, Fıkra: 1, Bent: (a) ve (f).
   • Kullanıcı'nın IP adresi gibi kişisel bilgiler, etkinleştirilen eklentiler tarafından toplanır ve hizmet sağlayıcının bu bilgileri kaydeden sunucusuna gönderilir. Kullanıcı ilgili web sayfasına giriş yaptığında etkin olan eklenti, tekil kimliğe sahip çerez dosyasının konfigürasyonunu yapar. Bu sayede hizmet sağlayıcı, Kullanıcı'nın hareket profillerini üretebilir. Bir sosyal ağa dahil olan Kullanıcı web sayfasını ziyaret ederken oturum açtığında, verileri ve bu sayfayı ziyaretine ilişkin bilgiler ilgili sosyal ağdaki profiline bağlanabilir. Veri işleme kapsamı, özellikleri, amacı, koruma ile ilgili haklar ve ayarlarla ilgili seçeneklere ilişkin daha detaylı bilgiler yukarıda belirtilen Hizmet Sağlayıcı Politikaları'nda yer almaktadır.
   • Ayrıca, hizmet sağlayıcı, kabul eden kişilere veya sipariş konusu olan hizmetlerin ifasına ilişkin şartlar gereğince, iPresso (Encja.com SA, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polonya) tarafından sağlanan e-posta sistemlerini kullanarak mesaj gönderebilir. Mesaj gönderme şartları https://www.ipresso.com/privacy-policy sayfasında yer almaktadır
  2. Web sayfası Kullanıcı'ya, Facebook hesabı aracılığıyla hesap oluşturma ve oturum açma seçeneği sunabilir. Eğer Kullanıcı Facebook aracılığıyla hesap oluşturursa, Facebook, Kullanıcı hesabındaki bazı bilgilerin paylaşılması için Kullanıcı'dan izin isteyecektir. Söz konusu bilgiler, Kullanıcı'nın kimliğini ve cinsiyetini doğrulamak amacıyla, Kullanıcı'nın adı, soyadı ve e-mail adresini içerebilir. Kullanıcı'nın konumuna ilişkin genel bilgiler Facebook profili bağlantısı, zaman dilimi, doğum tarihi, profil fotoğrafı, beğenileri ve Kullanıcı'nın arkadaş listesini de kapsayabilir.
   Bu bilgiler Facebook tarafından toplanmış olup, geçerli Facebook kurallarına göre iletilecektir: veriler konusundaki bilgiler. Bu bilgiler, Kullanıcı'nın hesabının oluşturulması, paylaşılması ve kişiselleştirilmesi için kullanılacaktır. Yasal dayanak: RODO (AB Genel Veri Koruma Düzenlemesi’nin (EU GDPR) Lehçe kısaltması) Madde: 6, Fıkra: 1, Bent: (a), (b) ve (f). Kullanıcı, Facebook'tan iletilen verileri, Facebook gizlilik ayarları aracılığıyla kontrol edebilir.
   Eğer Kullanıcı Facebook aracılığıyla hesap oluşturursa, Kullanıcı hesabı, otomatik olarak Facebook hesabına bağlanacaktır.
  3. Web sayfası kullanıcılarının hareket analizi
   • Google Analytics

    Bu web sayfası, merkezi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, A.B.D. adresinde bulunan Google Inc., şirketi tarafından internet sitelerinin analizinde kullanılması amacıyla sağlanan Google Inc., Google Analytics hizmetinden yararlanmaktadır. Bu hizmet, çeşitli cihazların verilerini, Kullanıcının kimliğine bağlanmasını, Kullanıcı hareketlerini, izlenen cihazlar düzeyinde (Firebase ve Optimize dahil) analiz etmektedir.

    Google, , Kullanıcı'nın bu web sayfasındaki hareketlerine ilişkin raporların derlenerek web sayfası ve İnternet kullanımı ile ilgili diğer hizmetlerin web sayfası sahibinin siparişi uyarınca kendisine iletilmesi ve Kullanıcının söz konusu web sayfasını kullanma şeklinin değerlendirilmesi amacıyla kullanacaktır. Bilgilerin bu amaçlarla işlenmesi, Web Sayfası sahibinin haklı menfaatleri kapsamına girer. Google Analytics hizmeti kullanımına ilişkin yasal dayanak: RODO (AB Genel Veri Koruma Düzenlemesi’nin (EU GDPR) Lehçe kısaltması) Madde: 6, Fıkra: 1, Bend: (f). Bu hizmetin kullanım şartları, kuralları ve veri korumaya ilişkin daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/analytics/terms/ , https://policies.google.com/?hl=tr.

    Kullanıcı, tarayıcıda ilgili ayarları seçerek, çerez dosyalarının kaydedilmesine engel olabilir. Ancak bu durumda Kullanıcının, web sayfasının bütün fonksiyonlarından yararlanması mümkün olmayacaktır. Kullanıcı, aşağıdaki adreste bulunan eklentiyi kullanarak, çerezler tarafından oluşturulan tüm veriler ve IP adresi de dahil olmak üzere web sitesini kullanımına ilişkin verilerin toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr. Vazgeçmeye ilişkin çerez dosyasını ayarlamak için, aşağıdaki linke tıklamanız gereklidir: Google Analytics hizmetini kapat. Yukarıda belirtilen fonksiyonlar Mobil Cihazlarda aşağıdaki link altında belirlenmiş kurallara göre, Firebase tarafından yerine getirilir: https://firebase.google.com/support/privacy.

   • Google Ads ve dönüştürme takibi

    Web sayfasında, Kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan hizmetleri sunabilmek amacıyla Google Ads reklamları görüntüleme sistemi kullanılmakta ve ilgi alanlarına ve konuma göre kişiselleştirme ve online reklam amaçlarıyla Google dönüştürme takip fonksiyonu uygulanmaktadır. Anonim IP adresi seçeneği, Google Tag Yöneticisi tarafından, iç ayarlar aracılığıyla kontrol edilir. Bu ayarların konfigürasyonu, gizliliğe ilişkin mevzuatın öngördüğü anonimliğin IP adreslerini de kapsaması sağlanacak şekilde yapılmıştır. Reklamlar, Google reklam ağınaait olan web sayfalarına gönderilen arama taleplerine göre görüntülenir. Kullanıcı, ads settings sayfasını kullanarak, Google reklamlarının tipini seçebilir ya da ilgi alanlarına dayalı olan Google reklamlarını kapatabilir. Ayrıca, Network Advertising Initiative kurumu tarafından paylaşılançerez almaktan vazgeçme aracınıkullanarak, üçüncü kişilerin çerez dosyalarını kapatabilir.

    Eğer Kullanıcı kişiselleştirilmiş reklamları hiç almak istemiyorsa, Google Ad Settings web sayfasını kullanarak, bu reklamları görüntüleme seçeneğini kapatabilir.

    Çerez dosyalarının Google tarafından kullanılma şekli ile ilgili daha detaylı bilgi Google gizlilik politikasında yer almaktadır.

   • Hotjar

    Bu web sayfasında, sayfanın optimizasyonunu sağlamak amacıyla, veri toplanmakta ve depolanmaktadır. Bu işlemler, Hotjar Ltd tarafından paylaşılan teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmektedir (https://www.hotjar.com). Bu veriler, takma adı olan Kullanıcıların profillerini oluşturmak için kullanılabilir. Bu amaçla çerez dosyaları da kullanılabilir. Hotjar teknolojisi kullanılarak toplanan bilgiler, bu web sayfasını ziyaret eden Kullanıcının kimliğini saptamak için kullanılmaz ve Kullanıcının kabul etmemesi durumunda, takma adı olan Kullanıcının kişisel bilgilerine bağlanmaz. Kullanıcı, Hotjar tarafından bu teknolojiyi destekleyen web sayfalarından kendi bilgilerinin toplanması için vermiş olduğu izni her zaman iptal edebilir. Bunun için, https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out sayfasına girerek, i"Disable Hotjar" (Hotjar’ı devre dışı bırak) tuşuna tıklaması veya kendi tarayıcısında „Do Not Track” (Takip etme) seçeneğini açması gerekir.

   • Criteo

    Criteo teknolojisi (paylaşan birimler: Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Monachium ve Criteo Grubu, adres: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Fransa) aracılığıyla, Kullanıcı’nın, Hizmet Veren’in web sayfalarının ve online içeriğinin kullanımına ilişkin kullanıcı davranışları pazarlama amaçlarıyla toplanır; ayrıca, bu sayfalarda ve içeriklerde, çerez dosyaları (sadece anonim olarak) oluşturulur. Criteo sayesinde, Kullanıcının ziyaret ettiği web sayfasındaki kullanıcı davranışlarının analizini yapabilir ve başka web sayfalarını ziyaret ettiğinde, ilgili ürün tavsiyelerini, banner reklamı şeklinde görüntüleyebilir. Criteo tarafından toplanan bilgi, sadece reklam içeriğinin geliştirilmesi için kullanılacaktır. Görüntülenen her banner reklamında, ("bilgi" anlamına gelen) "i" harfi bulunmaktadır Kullanıcı bu harfin üzerine tıkladığında, sistem ve vazgeçme seçeneği hakkında açıklamalar içeren sayfa görüntülenir. "Opt-out" (vazgeçme) seçeneği tıklanarak, vazgeçme bilgisini içeren çerez dosyası ayarlanırsa bu banner reklamı bir daha görüntülenmez. Bu bilgiler, başka herhangi bir şekilde kullanılmaz ve üçüncü kişilere iletilmez. Criteo’ya ve Kullanıcının ziyaret ettiği sayfalardaki kullanıcı davranışının anonim olarak analiz edilmesine itiraza ilişkin daha fazla bilgi için https://www.criteo.com/privacy/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

   • RTB House

    RTB House teknolojisi (paylaşan birim: RTB House S.A., ul. Złota 61/101, 00-819 Varşova, Polonya) aracılığıyla, Kullanıcı'nın ziyaret ettiği web sayfaları ve online içeriklerle ilgili kullanıcı davranışları konusunda bilgiler pazarlama amaçlarıyla toplanır. RTB House sayesinde, Kullanıcı’nın ziyaret ettiği web sayfalarıyla ilgili kullanıcı davranışları analiz edilebilir ve web sayfasını ziyaret ettiğinde, ürün tavsiyeleri banner reklamı şeklinde görüntülenebilir. "Opt-out" (vazgeçme) seçeneği tıklanarak, vazgeçme bilgisini içeren çerez dosyası ayarlanırsa bu banner reklamı bir daha görüntülenmez. Bu bilgiler, başka herhangi bir şekilde kullanılmaz ve üçüncü kişilere iletilmez. RTB House’a ve Kullanıcının ziyaret ettiği sayfalardaki kullanıcı davranışının anonim olarak analiz edilmesine itiraza ilişkin daha fazla bilgi için https://www.rtbhouse.com/privacy-center/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

  4. Ödeme İşlemi
   • Kartınız ile ödeme yapmak için, verileriniz şu adrese aktarılacaktır:
   • ADYEN BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB AMSTERDAM, HOLLANDA
   • https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
   • veya
   • CHECKOUT LTD, ofis adresi 54 Portland Place, W1B 1DY Londra, Birleşik Krallık, 900816 numarasıyla bir elektronik para kurumu olarak Finansal Yürütme Kurumu (“FCA”) tarafından yetkilendirilmiştir;
   • ve
   • CHECKOUT TECHNOLOGY LTD, kayıtlı ofis adresi Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları.
   • https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
   • Belirtilen kurumlar, verileri web sitemiz aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin, bir veya daha fazla edinen ödeme ağına yönlendirilmesini sağlamak için kullanacaktır. Örneğin:
    • İşlemlerin durumu ile ilgili bilgilerin teknik olarak alınması,,
    • İşlemler, hizmet ücretleri, ters ibrazlar, geri ödemeler, anlaşmazlıklar vb. İle ilgili verileri içeren bilgi raporlama,
    • Tokenizasyon Hizmeti,
    • Sahtecilik doğrulaması ve risk yönetimi,
    • Teknik entegrasyon desteği.
   • Bir ödeme kartıyla ödenen hizmetleri sağlamak için, işlemler ve kartlarla ilgili verilerin aktarılması gereklidir.
  5. Madde Harici işlem hizmeti ve İletişim Merkezi
   • Etkin işlem hizmeti için gerekli olan zamanlarda (özellikle: İngilizce gibi) mevcut olmayan diller dışında konuşma yapılması gerektiğinde, çağrıyı harici bir İletişim Merkezi servis sağlayıcısına yönlendirmek mümkündür, örneğin: IGT Solutions Private Limited, ana iş yeri olan ve Hindistan yasalarına göre kurulmuş bir şirket olup Unit No. 1, Zemin Kat, A Wing, Business @ Mantri Survey No. 197/2+4 to 7B, LohegaonNagar Road, Pune, Maharashtra – 411014, Hindistan adresinde yer almaktadır. İletişim Merkezi Operatörü, verileri Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında yani Hindistan'da işlemektedir. Verilerin işlenmesi ve aktarılması, güvenlik kurallarına uygun olarak, yani model sözleşme hükümleri ile emanet anlaşmasının imzalanmasından sonra ve bu Gizlilik Politikasına ve İşletmecinin Politikasına uygun olarak işlenmektedir. Şu adreste bulunabilir: https: // www. igtsolutions.com/policies/. Veri sağlanması isteğe bağlıdır, ancak sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir.